Grynkorvsakademien

Vid årsmötet 2015 fick styrelsen i uppdrag att utveckla Grynkorvsakademien. Den skall bestå av 18 ledamöter som utses av styrelsen. Grunden utgörs av hedersledamöterna i Grynkorvens Vänner, samt sittande fjälster. Därtill utnämns personer som ses som lämpliga i vårt arbete.

Grynkorvsakademiens uppgift är att vårda bevara och utveckla Grynkorvstraditionen såväl vad gäller både konsumtion och tillverkning. En viktig uppgift är att utse en förtjänt petrson som stipendiat. Stipendiet skall delas ut för att uppmärksamma människor som arbetar med mat i skolor, på äldreboenden eller i restauranger.