Ansökan Stipendium

Sällskapet Grynkorvens Vänner – hedersutmärkelse

Sällskapet Grynkorvens Vänner är en ideell förening, vars främsta uppgift är att vårda, bevara och utveckla Grynkorvstraditionen såväl vad gäller tillverkning, servering och konsumtion. Som en del i sällskapet finns Grynkorvsakademien. Denna skall fyllas av ledamöter som på olika sätt hjälper till att sprida och förstärka de budskap som sällskapet Grynkorvens Vänner arbetar fram. En viktig del i detta arbete är att utse stipendiater som verkar i sällskapets anda. Det riktar sig till personer som på ett eller annat sätt arbetar för att bevara och förstärka bra matkultur med inriktning på rejäl husmanskost med lokal prägel som till exempel Grynkorv.
Stipendiesumman kommer att variera och innebär täckande av kostnader för en upplevelse som uppmuntrar, utvecklar och fortbildar stipendiaten. Beloppet kan variera från 5 000 kr till 20 000 kr.
Stipendiet kommer att delas ut vid någon av sällskapets återkommande högtider, Grynkorvens Dag, Årsmöte med Kôrvaskôj, eller Grynkorvsfestivalen.

Villkor

Stipendiet kan sökas av eller för person, eller personer, som arbetar med till- verkning, beredning eller servering av rejäl husmanskost med lokal prägel.

Information

Syftet med stipendiet är att uppmuntra och belöna personer som arbetar för att tillverka, bereda eller servera rejäl husmanskost av bra råvaror, gärna med lokal prägel. Sällskapet vill framför allt fokusera på vardagsmaten i våra skolor, på äldreboenden eller på enklare matställen samt hos tillverkare som inriktar sig på dessa serveringsställen.

Ansökningar skickas till sällskapet Grynkorvens Vänners styrelse som hanterar ansökningarna, väljer ut några kandidater och presenterar dessa för Grynkorvsa- kademiens ledamöter som fattar beslut om stipendiat.
Ansökningen skall innehålla ett tydligt underlag för att styrelsen skall kunna göra en tillförlitlig bedömning. Ange också referenspersoner.

Ansökan kan skickas via formuläret på hemsidan ( grynkorv.se.hemsida.eu ) under fliken Grynkorvsakademien.
Den kan också skicka via E-post till info@grynkorv.se.
Ett tredje alternativ är att skicka den till
Grynkorvens Vänner, c/o Kroon, Timmermansgatan 19, 543 33 Skara Frågor besvaras av Tommy Kroon 0705912455 eller via info@grynkorv.se

Ansök här

  Obligatoriska fält är markerade med *

  Sökande / föreslagen stipendiat

  Förslagsställare

  ( om annan än sökanden )

  Uppgifter om sökande / föreslagen stipendiat

  ( t ex ålder, utbildning, sysselsättning)

  Beskriv hur den sökandes insatser motiverar ett stipendium.

  Ge exempel

  Beskriv den typ av upplevelse som uppmuntrar, utvecklar och fortbildar stipendiaten

  Referenspersoner

  Referensperson #1

  Referensperson #2