Medlemskap

Bli mä du mä

Bli medlem i Sällskapet Grynkorvens Vänner – Grynkorvsakademien.
Sätt in 118 kr ( motsvarande priset för två kilo Grynkorv ) på BG 5018-4134.
Skicka samtidigt in namn, postadress, telefonnummer och E-postadress
till info@grynkorv.se

Ditt medlemskap registreras och Du kommer att finna Ditt namn i medlemsförteckningen
under fliken Om sällskapet.

Vill Du ge bort ett medlemskap?
Kolla under denna flik – Grynkorvogram eller Gåvobevis.