Amatör-SM i Grynkorv

Enligt beslut vid vårt senaste årsmöte, skall medlemmarna ges tillfälle att visa upp sina färdigheter i Grynkorvstillverkning. Detta blir nu möjligt genom ett samarbete med Västergötlands museum i Skara. Vid Kråk-Jul den 28 – 29 november kommer det att ges tillfälle att låta besökarna smaka på egentillverkad Grynkorv och samtidigt rösta på sin favorit.

Presentationen kommer att vara i ”gamla restaurangen”. Styrelsen har beslutat om produktionsbidrag till de tävlande.

Är Du intresserad? Ta genast kontakt med fjälster Tommy Kroon på info@grynkorv.se eller på telefon 0705912455.