Bussresa till Korvfestivalen

Även i år ordnade Grynkorvens Vänner en bussresa till Korvfestivalen. Tidig morgon lämnade bussen Vara och efter ett stopp i Skara, kunde man räkna in ett tjugotal resenärer. Under en kaffepaus bjöds man på Löfbergs kaffe och smörgås med Grynkorvssylta. När man väl kom till Nacka Strand togs man om hand av hedersmedlemmen Christina Möller som berättade om korv i allmänhet och Korvfestivalen i synnerhet. Efter en intensiv eftermiddag med mängder av smakprover och frekventa besök vid vår egen monter, vände bussen åter mot hemtrakterna. Eftersom de förplägats rikligt, inte minst med Grynkorv, kan vi förmoda att de reste med ett brett leende på läpparna.

På bilden ser vi några av resenärerna vid kaffepausen.IMG_5415