Årets Korvfestival på Nacka Strand

För tredje gången ordnades det en Korvfestival i Stockholm. Och även i år fanns det representanter från Grynkorvens Vänner på plats som bjöd besökarna på Grynkorv. Gensvaret var, som vanligt, fantastiskt och mycket positivt. Visserligen är Grynkorv Skaraborgs nationalrätt, men att den även uppskattas så högt av så många utanför det gamla länets gränser, är alltid lika glädjande. Tusentals besökare njöt av Grynkorv.

Sällskapets representanter fortsatte att bjuda på Grynkorven även under söndagen. Ytterligare smakprover delades ut. Superlativen fortsatte och många återkom för ännu en smakbit. Syftet med Grynkorvens Vänners medverkan är att sprida kunskap om den skaraborgska nationalrätten. Att låta skaraborgare i förskingringen njuta av hemtraktens delikatess. Men också att låta noviser, som aldrig ens hört talas om Grynkorv ( utom möjligen genom Povel Ramels låt ), få tillfälle att göra dess bekantskap. En återkommande fråga var: ”Var köper jag denna delikatess?”. Tyvärr har vi dålig täckning utanför Skaraborg. Men detta är en angelägen fråga att lösa för sällskapet. En annan viktig uppgift för oss är att få flera att bli medlemmar. Även denna gång belönades detta arbete väl.

En av många besökare vid vår monter var Anna Maia Corazza Bildt. Här tillsammans med grundaren av sällskapet Gillis Hellberg och fjälstret Tommy Kroon

korv13