En buss kommer lastad

I år ordnade sällskapet en bussresa till Korvfestivalen. Ett trettiotal medlemmar följde bussen upp till Stockholm. Börje Brelid såg till att stämningen var på topp. Under en kaffepaus bjöds på smörgås med Grynkorvssylta. När man kom till Globen, togs man väl omhand av hedersmedlemmen Christina Möller som berättade om festivalen och om korv i allmänhet. Efter en intensiv eftermiddag vände bussen åter mot hemtrakterna. Eftersom de förplägnats rikligt, inte minst med Grynkorv, kan vi förmoda att de reste med ett brett leende på läpparna.

Korvfestival 1

Några glada resenärer innan hemresan.
Foto: Stig Dahlstrand