Ett Gott Nytt Grynkorvs År!

2014 är till ända och vi kan lägga ytterligare ett framgångsrikt år bakom oss. Året har bjudit på flera nya aktiviteter. Och vi har fått massor av nya medlemmar.

Med ett nytt år möter vi nya utmaningar. En av de största, och viktigaste, är att behålla alla de trevliga medlemmar vi har i sällskapet.

Det är dags att betala medlemsavgiften för 2015.
Sätt in 116 kr på BG 5018-4134.
Kom ihåg att ange avsändare.