Firande i Skövde

Rune Espefält berättar om firandet i bostadsrättsföreningen Dalslänten:

Som vanligt  i Grynkorvssammanhang så blev det ett succéartat firande i vår gemensamhetslokal i bostadsrättsföreningen Dalslänten i Skövde. Det var 26 st deltagare varav några barn som åt Grynkorv från Lindells och Eriksson. Ett flertal deltagare inklusive undertecknad sågs vid Grynkorvsbordet 3 ggr(!). Tilläggas kan, att delikatesserna avnjöts till Grynkorvsmusik.

Jag berättade lite om Grynkorvens vänner och det framfördes ett stort tack till oss arrangörer för detta utmärkta initiativ. Alla var eniga om att detta borde upprepas nästa år.

Omröstningen vanns av Lindells, men Erikssons var naturligtvis mycket uppskattad och det var inte många ”körvabetar” kvar när vi var färdiga!