Grynkorvens Dag i Habo

Här kommer en kort rapport från firandet i Gustav Adolfs bygdegård.

En av våra entusiastiska medlemmar, Kjell Svensson från Falköping, tog kontakt med styrelsen ett par veckor före den stora dagen och efterhörde om det fanns möjlighet att ordna sanktionerat firande av Grynkorvens dag i Habo. Detta gillades fullt ut av oss och vi letade efter möjligheter att vara till hjälp. Festligheten i Gustav Adolfs bygdegård fick samma uppläggning som ”den stora festen i Lundsbrunn”. Samma Grynkorvar, samma program och samma röstningsförfarande. När Kjell åkte för att bunkra upp Grynkorvar veckan innan festen, var ”hela” 20 personer anmälda. Antalet intressenter växte och ett par dagar innan festen konstaterades att det fanns ett behov av att öka inköpen.
När så den stora dagen infann sig var man 96 personer runt borden. En helt fantastisk uppslutning. Det serverades Grynkorv med adekvata tillbehör, det sjöngs och det stojades till långt fram på kvällskvisten. För underhållningen svarade Evert Johansson från Åsarp. Om detta hade betydelse för röstresultatet vet vi inte, med i Gustav Adolfs bygdegård stod ICA Nära Evaldssons också från Åsarp, som vinnare. Vi hoppas att många av de deltagare som var med om en så ståtlig fest till Grynkorvens ära för första gången, skall lockas till flera kalas. Och till medlemskap.