Helt otroligt!

Nu när alla julklappar och andra nya medlemmar i samband med julen är införda i vår medlemsförteckning kan vi konstatera ett nytt rekord!

Nu är vi 825 medlemmar i Grynkorvens Vänner.

Även till vår aktivitet den 28 januari är intresset stort. Vi har fyllt på med extra biljetter. Nu är 74 anmälda, men vi kan nog göra plats för 85.