Intresset är fortfarande stort

Trots att vi inte haft speciellt många aktiviteter under föregående år, finns det ett stort intresse för vår verksamhet. Vi har redean fått 10 nya medlemmar i år. En av dessa är Hilma Lindström ( bild nedan ). Hon är sannolikt vår yngsta medlem sedan starten.
Goda vänner gav den unga damen och hennes mor ( nyinflyttad Skarabo med rötter i Skåne ) var sitt Grynkorvogram.