Klokbok om Grynkorv

Arbetet med ”En klokbok om Grynkorv” är inne i sin redaktionella slutfas. Men det finns fortfarande utrymme för tips om annorlunda tillagning och udda sätt att servera Grynkorv. Hur lagar Du till Din Grynkorv? Hur serverar Du Din Grynkorv? Har Du blivit bjuden på Grynkorv som presenterats på ett annorlunda sätt?

Hjälp oss med tips och idéer. Skicka ett mejl till info@grynkorv.se och berätta.