Leif Mannerström presenterar vårt stipendium

I måndags mötte Leif Mannerström, tillsammans med Göran, Solveig och Tommy från styrelsen, pressen på Stadshotellet i Skara. Det bjöds på smörgås med Grynkorvssylta och därtill många kloka ord när vi berättade om vårt nyinstiftade stipendium för pressen. Leif berättade om sin syn på rejäl mat och han lyfte fram god och vällagad husmanskost, serverad med kärlek. Både SkLT och NLT har gett oss rejäl uppmärksamhet i sina onsdagsnummer och vi hoppas att Skaraborgsbygden har en artikel på fredag.

Ta vara på möjligheten att påverka. Lämna förslag på stipendiater. Sprid möjligheten att uppmärksamma. Nedan repeteras innehållet i det mejl som har skickats ut tidigare.

 

 

 

 

 

På bilden ser vi Göran Tjäder, Leif Mannerström, Tommy Kroon och Solveig Svantesson.

Sällskapet Grynkorvens Vänner är en ideell förening, vars främsta uppgift är att vårda, bevara och utveckla Grynkorvstraditionen såväl vad gäller tillverkning, servering och konsumtion. Som en del i sällskapet finns Grynkorvsakademien. Denna skall fyllas av ledamöter som på olika sätt hjälper till att sprida och förstärka de budskap som sällskapet Grynkorvens Vänner arbetar fram. En viktig del i detta arbete är att utse stipendiater som verkar i sällskapets anda. Det riktar sig till personer som på ett eller annat sätt arbetar för att bevara och förstärka bra matkultur med inriktning på rejäl husmanskost med lokal prägel som till exempel Grynkorv.

Stipendiesumman kommer att variera och innebär täckande av kostnader för en upplevelse som uppmuntrar, utvecklar och fortbildar stipendiaten. Beloppet kan variera från 5 000 kr till 20 000 kr.
Stipendiet kommer att delas ut vid någon av sällskapets återkommande högtider, Grynkorvens Dag, Årsmöte med Kôrvaskôj, eller Grynkorvsfestivalen.

Stipendiet kan sökas av eller för person, eller personer, som arbetar med till- verkning, beredning eller servering av rejäl husmanskost med lokal prägel.

Läs mera  under fliken ”Grynkorvsakademien” på hemsidan. Där finner Du också en blankett för att föreslå kandidat. Frågor besvaras av fjälstret på 0705 912455 eller till info@grynkorv.se