Tack alla ni som redan betalt

Grynkorvens Vänner är ett aktivt sällskap som arbetar ivrigt och på många plan för att skaffa flera medlemmar. Medlemskap är en mycket populär gåva och vi visar oss på många platser för att intressera ännu flera.

MEN! Viktigast i vårt arbete är att verka för att behålla de medlemmar som vi redan har. Inför årsstämman har vi gjort en rejäl genomgång av vår medlemsmartrikel. Vi konstaterar då att det finns medlemmar som ännu inte betalt  sin medlemsavgift för 2017.

Nära 400 personer hade ännu inte betalt sin avgift för 2017. Idag har inbetalningarna strömmat in. Vi hoppas att det fortsätter så.