Vi firar på flera ställen

Eftersom utrymmet på Stadt i Lidköping är begränsat och resvägen kan synas lång för några, erbjuder vi ett alternativt firande.

I Alboga gamla skola i närheten av Ljung ordnas det också festligheter. Är Du intresserad? Anmäl Dig till vår skriftställare Rolf Lundin på 0706 919574.