Vi som är med

Det har arbetats med hemsidan de senaste dagarna. En ny flik har skapats, ”Vi som är med”, där Du finner medlemsförteckningen, våra hedersmedlemmar och en lista över styrelsen. Vi har också gjort några andra justeringar, vilket innebär att några nya sidor ”har kommit till”, dvs egentligen gjorts synliga. Bläddra igenom flikarna! Du kan upptäcka något nytt.
Vi kommer också att rekonstruera fliken ”Fotoalbum” under de kommande veckorna.