Årsmöte 2013

Vilket underbart intresse

Grynkorv är Skaraborgs nationalrätt. Föreningen Grynkorvens Vänner höll sitt sedvanliga “Årsmöte med Kôrvaskôj” på Stadshotellet i Skara i söndags. Intresset var så stort, att alla tidigare närvarorekord slogs. Hela 165 personer njöt av Grynkorv i alla dess former.

Köerna ringlade långa till Stora Salongen där det var dukat till fest och där Börje Magnusson bjöd på smäktande toner medan gästerna intog sina platser. Eftermiddagen inleddes med årsmötesförhandlingar. I verksamhetsberättelsen kunde man konstatera att det gångna året har bjudit på många trivsamma aktiviteter, såsom Grynkorvsfestivalen i Skövde, Grynkorvens Dag i Kvänum och Korvfestivalen i Stockholm. En av de mest glädjande noteringarna är att medlemsantalet har ökat och att föreningen i samband med årsmötet kan redovisa 460 medlemmar. Verksamhetsplanen visar att även det kommande året kommer att bjuda på flera aktiviteter. En dramatisk punkt på dagordningen var att styrelsen föreslog en höjning av medlemsavgiften från 112 kr till 116 kr. Mötet biföll höjningen som beror på att medlemsavgiften skall motsvara butikspriset på två kg Grynkorv. Efter detta följde sedvanliga val. Mötet beslutade om följande sammansättning:

Fjälster Tommy Kroon ( nyval ) Skriftställare Rolf Lundin ( nyval ) Bokhållare Håkan Persson ( omval ) Skinnatrôtare Heiko Roser ( omval ) Skinnatrôtare Lisbeth Erikson ( nyval ) Suppleanter Mikael Olsson ( omval ) och Solveig Svantesson ( nyval )

Efter valen presenterades förslag på en ny hedersmedlem, Christina Möller. Hon har varit mångårig chef för KF:s provkök, hon är ordförande i Matakademien och Gourmetakademien, presens i Korvakademien, medlem i juryn till Årets kock, en flitig och väl känd mattyckare, hedersdoktor vid Uppsala universitet och mycket, mycket annat. Hon är dessutom bördig från Arentorp.

Efter mötets avslutande delades det ut Diplom till förtjänta. I år var det Lugnås Chark, Skara Stadshotell och Charkman som fick utmärkelser. Så blev det dags för Börje Brelid att bjuda på underhållning. Han sjöng några av sina väl kända Grynkorvsvisor innan det blev dags för deltagarna att ta för sig av de dignande borden.

På buffén fanns det Grynkorv från fyra leverantörer, ICA Nära Evaldssons i Åsarp, ICA Nära Floby, ICA Nära Freijs i Lyrestad och ICA Nära i Timmersdala. Dessutom bjöds det på “trôtebulla” gjorda på smet från Eriksons i Nossebro. Till detta serverades det akvedata tillbehör såsom potatismos med lingonsylt, rotmos med senap samt kokt potatis med pepparrots- och senapssås. Vid den omröstning som följde visade det sig att Grynkorven från ICA Nära Evaldssons blev vinnare och att det som vanlig populäraste tillbehöret var potatismos med lingonsylt. I samband med det efterföljande kaffet bjöd Börje Brelid på några av sina eftertänksamma dikter och Gillis Hellberg roade med historier från nu och förr.

Som avslutning på eftermiddagen kunde deltagarna njuta av underbara toner från Five Teddys. De spelade ett tiotal låtar som man känner igen från “den gamla goda tiden”.

Efter detta begav sig medlemmarna i Grynkorvens Vänner sig hemåt. Och det finns anledning att tro på många glada miner med tanke på föreningens devis: Skaraborgaren blir glad och mätt, när Grynkorv är dagens rätt.

 

Protokoll vid ordinarie årsmöte 2013-03-17
på Skara Stadshotell

Under samlingen till Årsmöte med Kôrvaskôj bjöd Börje Magnusson på ljuv musik medan Grynkorvsvännerna intog sina platser. 165 fantaster deltog i samlingen.

I fjälstrets frånvaro, hälsade Rolf Lundin välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 1  Rolf Lundin valdes till ordförande för mötet:
§ 2  Som sekreterare för mötet valdes Tommy Kroon.
§ 3  Till justeringsmän och rösträknare valdes Jan-Olof Gunnarsson och Anders Thyresson.
§ 4  Skriftställaren berättade om utskick och de få returer som blev följden samt hur dessa har hanterats. Mötet ansåg detta tillfredsställande.
§ 5a  Styrelsen fick vid förra årsmötet i uppdrag att föreslå stadgeändringar, eftersom de befintliga inte var kompletta. Rolf Lundin redogjorde för styrelsens förslag. Samtliga ordinarie ledamöter väljs på två år. Växling skall göras så att alla mandattider inte går ut samtidigt. Två suppleanter skall väljas på ett år. Revisiorerna kompletteras med revisorssuppleant. Valberedningen skall bestå av tre personer.
Mötet godkände styrelsens förslag
§ 5b  Efter denna punkt fastställde mötet dagordningen.
§ 6  Skriftställaren läste upp Verksamhetsberättelsen ( redovisas efter protokollet ). Denna fanns tillgänglig i tryckt form och den kommer att spridas via E-post och finnas tillgänglig på hemsidan. I samband med detta lämnades också en ekonomisk rapport som visar IB 46 125 kr och UB 77 971 kr. Intäkterna blev 89 629 kr, varav 37 346 utgör medlemsavgifter, resterande är intäkter i samband med aktiviteter. Kostnaderna, 57 783 kr, är till övervägande delen betalningar vid aktiviteterna. Endast en blygsam del utgör kostnader för verksamheten.
§ 7  Revisiorernas rapport lästes upp av Solveig Svantesson.
§ 8  Mötet beviljade styrelsen avsvarsfrihet.
§ 9  På grund av prishöjningar på Grynkorv rekommenderade styrelsen en höjning av medlemsavgiften till 116 kr. Mötet biföll förslaget.
§ 10  Skriftställaren läste upp verksamhetsplanen. Denna fanns med på programbladet.
§ 11  Årsmötet valde Tommy Kroon som fjälster för två år ( ordförande ).
§ 12  Som skriftställare ( sekreterare ) Valdes Rolf Lundin för två år.
§ 13  Håkan Persson kvarståer som bokhållare ( kassör ) i ytterligare ett år.
§ 14  Som skinnatrôtare kvarstår Heiko Roser för ett år och Lisbeth Erikson nyvaldes för två år ( ledamöter ).
§ 15  Som suppleanter omvaldes Mikael Olsson och nyvaldes Solveig Svantesson.
§ 16  Som revisor omvaldes Gunilla Andersson. Pelle Martinsson valdes som ny revisor och som revisorssuppleant valdes Claes Jacobsson.
§ 17  Valberedningen Helena Svalmark, Solveig Svantesson och Jan-Olof Gunnarsson omvaldes.
§ 18  Tre motioner hade inkommit till årsmötet. Samtliga gäller medlemsmärke/ föreningsmärke. Styrelsen får i uppdrag att söka förslag som kommer att tillsändas medlemmarna för omröstning.
§ 19  Styrelsen lämnade ett förslag om att Christina Möller skall inväljas som ny hedersmedlem i föreningen. Tommy Kroon gav en kort bakgrund om Cghristina. Mötet beslöt högt och enhälligt arr bifalla detta förslag. Christina Möller är den femte hedelsmedlemmen och den första kvinnan.
§ 20 Mötets ordförande, Rolf Lundin, överlämnade klubban till det nyvalda fjälstret, Tommy Kroon, som fick äran att avsluta årsmötet.

 

Verksamhetsberättelse

 

Grynkorvens Vänner – Grynkorvsakademien – avger härmed följande berättelse över verksamheten för 2012.

 

Styrelsens sammansättning:

 

Fjälster                               Valle Viktorsson

Bokhållare                        Håkan Persson

Skriftställare                     Tommy Kroon

Skinnatrôtare                   Heiko Roser

Skinnatrôtare                   Rolf Lundin

Suppleant                         Lisbet Erikson

Suppleant                         Mikael Olsson

 

Valberedning                   Helena Svalmark

                                            Solveig Svantesson

                                            Jan-Olof Gunnarsson

 

Verksamheten

 

Föreningen startades den 19 augusti 2005 å fastighetens Grenadjären 4:s

altan i Falköping. Under verksamhetsåret fyllde alltså föreningen sju år.

 

Efter nystarten har föreningens verksamhet blomstrat. Intresset ökar för varje aktivitet. Både bland medlemmar, allmänhet och massmedia. Styrelsen har infogat nya aktiviteter. Genom ett offensivt och aktivt bearbetande, har antalet medlemmar fortsatt att öka. Vid det senaste årsskiftet var antalet medlemmar 402 st mot 304 vid årets början.

 

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden.

 

25 mars Årsmöte med Kôrvaskôj

Årsmöte hölls på Skara Stadshotell. Innan förhandlingarna avnjöts en Grynkorvsbuffé med delikatesser från Claessons Chark, Eriksons Chark, Evaldssons i Åsarp och Vedums Gourmet. Före och under måltiden bjöds på underhållning av Börje Brelid ackompanjerad av Thomas Landahl. Även Gillis Hellberg bjöd på några tänkvärdheter.

Efter måltiden hölls årsmötesförhandlingar i Rosers Salonger. Dessa leddes av Rolf Lundin med Tommy Kroon som sekreterare.

Efter förhandlingarna var det dags för mera underhållning. Jenny Lundin och Lars-Ove Larsson från Scen-Vara bjöd på en fars: “Skôj på caféet”

 

Hemsidan

Gillis Hellberg hanterar fortfarande hemsidan på ett berömvärt sätt. Antalet klick har passerat 100 000. Under december introducerade vi också en egen sida på Facebook. Även här finns det många “besökare”.j

 

Aktiviteter i övrigt

 

18 juni 2012, Teaterladan i Larv

Grynkorvens Vänner erbjöds att reservera en föreställning av farsen “Det kunde varit värre”. Intresset var ganska stort, trots att vi hamnade i midsommarveckan. Ungefär häften av åskådarna kom från våra led. En uppskattad händelse av dessa var presentationen av en kulinarisk väldsnyhet. De bjöds på kaffe och smörgås med “Grynkorvssylta”.

 

11 augusti 2012, Grynkorvsgolf.

På initiativ av Gillis Hellberg genomförde vi för första gången en golftävling för Grynkorvsälskare. Starter var Valle. Åtta medlemmar ställde upp på Berga Golfbana i Falköping. Efter den uppfriskande rundan, serverades det Grynkorv på Golfrestaurangen. Segraren, Stefan Johansson, står som värd för 2013 års tävling.

 

1 september 2012, Grynkorvsfestival.

Även detta år samarbetade vi med Hotell Scandic Billingen för att genomföra en Grynkorvsfestival under Matfestivalen i Skövde. I år utvecklades aktiviteten ytterligare. De två utvalda korvarna ( ICA Nära Timmersdala och Evaldssons från Åsarp ) hade båda utsetts till bästa Grynkorv vid våra två huvudaktiviteter. Nu stod kampen mellan dessa båda och segrande ur striden gick Evaldssons. Lennart Granqvist hade valt ut ett par viner som passar till Grynkorv. Vi återupptog också traditionen att dela ut diplom till förtjänta. Vid Grynkorvsfestivalen fick Hotell Billingen och Evaldssons var sitt diplom.. 60 personer deltog och njöt av festligheterna . Styrelsen representerades av Tommy.

 

18 oktober 2012. Grynkorvens Dag

Många produkter och företeelser har under åren fått sin egen dag, så även vår kära Grynkorv. Den tredje torsdagen i oktober infaller denna högtidsdag. I år firades den mer än vanligt. Förutom att det bjöds på smakprover i många matbutiker, serverades det Grynkorv både på restauranger, äldreboenden och i skolor. Vi kan väl också anta, att Grynkorv var den vanligaste maträtten på skaraborgarnas matbord denna dag.