Årsmöte 2014

En ny härlig fest

Grynkorv är Skaraborgs nationalrätt. Föreningen Grynkorvens Vänner höll sitt sedvanliga “Årsmöte med Kôrvaskôj” på Stadshotellet söndagen den 23 mars. Intresset var som vanligt stort vid sällskapet aktiviteter. Hela 132 personer njöt av Grynkorv i alla dess former.

Köerna ringlade långa till Stora salongen, där det var dukat till fest. Vallefôlk bjöd på smäktande toner, medan gästerna intog sina platser. Eftermiddagen inleddes med årsmötesförhandlingar. I verksamhetsberättelsen kunde man konstatera att det gångna året har bjudit på många trivsamma aktiviteter, såsom Grynkorvsfestivalen i Skövde och Grynkorvens Dag i Lidköping. En av de mest glädjande noteringarna är att medlemsantalet har ökat och att sällskapet i samband med årsskiftet kan redovisa 497 medlemmar. Verksamhetsplanen visar att även det kommande året kommer att bli innehållsrikt. Efter detta följde sedvanliga val. Mötet beslutade om följande sammansättning av styrelsen:
Fjälster Tommy Kroon kvarstående
Skriftställare Rolf Lundin kvarstående
Bokhållare Stefan Johansson nyval
Skinnatrôtare Heiko Roser omval
Skinnatrôtare Lisbeth Erikson kvarstående
Suppleant Michael Olsson omval
Suppleant Solveig Svantesson omval

Efter att mötet avslutats bjöd Börje Brelid på underhållning. Han sjöng några av sina väl kända Grynkorvsvisor. Gillis Hellberg berättade därefter några historier innan de blev dags för medlemmarna att ta för sig från de dignande borden.

På buffén fanns det Grynkorv från fyra olika leverantörer, Eriksons Chark i Nossebro, ICA Nära Fredéns i Mölltorp, ICA Nära Frejs i Lyrestad och IC Nära i Timmersdala. Dessutom bjöds det på Trôtebulla gjorda på smet från Eriksons. Till allt detta goda, serverades det adekvata tillbehör såsom potatismos med lingonsylt, rotmos med senap samt kokt potatis med pepparrots- och senapssås. Vid den följande omrösningen visade det sig att Grynkorven från Eriksons utsågs till vinnare och det populäraste tillbehöret var potatismos med lingonsylt. I samband med det efterföljande kaffet bjöd Vallefôlk på underhållning. De spelade folkmusik, sjöng visar och bjöd på historier frå bögda.

Efter detta begav sig medlemmarna i Grynkorvens Vänner hemåt. Och det finns anledning att tro på många glada miner med tanke på sällskapets devis: Skaraborgaren blir glad och mätt, när Grynkorv är dagens rätt.

Protokoll från årsmötet

Tommy Kroon, föreningens fjälster, hälsade välkommen och förklarade varför vi tvingats frångå traditionen att hålla årsmötet den sista söndagen i mars. Eftersom Korvfestivalen anordnas just den söndagen, har årsmötet tidigarelagts en vecka.

§ 1   Tommy Kroon valdes till ordförande för mötet.

§ 2   Rolf Lundin valdes till sekreterare för mötet.

§ 3.   Till justerare och tillika rösträknare valdes Jan-Olof Gunnarsson och Anders Thyresson.

§ 4   Årsmötet befanns vara utlyst enligt stadgarna.

§ 5   Den utdelade dagordningen fastställdes.

§6   Tommy Kroonföredrog en diger verksamhetsberättelse, och eftersom kassören ej var närvarande, även den ekonomiska redovisningen.

§ 7   Revisorernas rapport lästes upp.

§ 8  Mötet beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9   Mötet beslöt att årsavgiften för kommande år skall vara oförändrad 116 kr.

§ 10 Tommy Kroon redogjorde för verksamhetsplanen som traditionsenligt innehöll bl a deltagande i Korvfestivalen i Stockholm, teaterföreställning i Teaterladan i Larv, Grynkorvsgolf, Matfestivalen i Skövde, samt firandet av Grynkorvens Dag den tredje torsdagen i oktober. Nytt för i år är en bussresa upp till Korvfestivalen den 29 mars.

§ 11 Val av fjälster. Då Tommy Kroon förra året valdes fram till 2015, behövdes inget val i år.

§ 12 Val av skriftställare. Då Rolf Lundin förra året valdes fram till 2015, behövdes inget val i år.

§ 13 Val av bokhållare. Håkan Persson hade avsagt sig omval och i hans ställe valdes Stefan Johansson på två år.

§ 14 Val av två skinnatrôtare. Lisbeth Erikson valdes förra året till 2015 och Heiko Roser omvaldes på två år.

§ 15 Val av ersättare. Michael Olsson och Solveig Svantesson omvaldes på ett år.

§ 16 Val av revisorer och ersättare. Omval av Gunilla Andersson och Pelle Martinsson, med Claes Jacobsson som ersättare.

§ 17 Valberedningen som bestått av Helena Svalmark, Jan-Olof Gunnarsson och Solveig Svantesson, omvaldes.

§ 18 Inga motioner hade inkommit.

§ 19 Inga övriga frågor var anmälda.

§ 20 Tommy Kroon tackade för visat intresse, avslutade mötet och bjöd in till den underhållning för föregick den efterlängtade buffén med Grynkorv från fyra olika tillverkare.

Verksamhetsberättelse

Grynkorvens Vänner – Grynkorvsakademien – avger härmed följande berättelse över verksamheten för 2013.

Föreningen startades den 19 augusti 2005 å fastigheten Grenadjärens 4:s altan i Falköping. Under verksamhetsåret fyllde alltså föreningen åtta år.

Efter nystarten har föreningens verksamhet blomstrat. Intresset ökar för varje aktivitet. Både bland medlemmar, allmänhet och massmedia. Styrelsen har infogat nya aktiviteter. Genom ett offensivt och aktivt bearbetande, har antalet medlemmar fortsatt att öka. Vid det senaste årsskiftet var antalet medlemmar 497 st mot 402 vid årets början.

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden.

24 mars, Årsmöte med Kôrvaskôj
Årsmöte hölls på Skara Stadshotell. Först hölls årsmötesförhandlingar i Stora Salen. Dessa leddes av Rolf Lundin med Tommy Kroon som sekreterare. Efter förhandlingarna avnjöts en Grynkorvsbuffé med delikatesser från ICA Nära-butikerna i Lyrestad, Timmersdala och Åsarp samt från Lugnås Chark. Före och under måltiden bjöds på underhållning av Börje Brelid ackompanjerad av Börje Magnusson. Även Gillis Hellberg bjöd på några tänkvärdheter. Efter måltiden var det dags för mera underhållning. Five Teddys bjöd på nostalgi i Rosers Salonger.

Hemsidan
Vi har bytt portal på hemsidan och morderniserat den. Den är fortfarande välbesökt. Nu har vi dessutom kopplat samman den med en sida på FaceBook. Att inslagen uppskattas, visar trafiken av besökare efter varje nytt inlägg.

Aktiviteter i övrigt

16 juni, Teaterladan i Larv
Grynkorvens Vänner erbjöds även i år att reservera en föreställning på Teaterladan i Larv. Årets uppsättning hette “Är du inte riktigt fisk”. Ett fyrtiotal medlemmar mötte upp. Vi fortsatte “traditionen” med kaffe och smörgås med “Grynkorvssylta”.

10 augusti, Grynkorvsgolf
För andra året genomfördes en golftävling. Nio medlemmar ställde upp på Vara-Bjertorps golfbana. Nytt för i år, var att Solveig ordnade så att “Icke-golfare” fick en intressant guidetur på Bjertorps Slott. Efter den uppfriskande rundan och slottsturen, serverades det Grynkorv på golfrestaurangen. Segraren, Gunder Persson från Uddevalla, står som värd för 2014 års tävling.

31 augusti, Grynkorvsfestival
Även detta år samarbetade vi med Hotell Scandic Billingen för att genomföra en Grynkorvsfestival under Matfestivalen i Skövde. I år utvecklades aktiviteten ytterligare.

17 oktober, Grynkorvens Dag
Många produkter och företeelser har under åren fått sin egen dag, så även Grynkorven. Den tredje torsdagen i oktober infaller denna högtidsdag. I år firades den mer än vanligt. Förutom att det bjöds på smakprover ii många matbutiker, serverades det Grynkorv både på  restauranger, äldreboenden och i skolor. Vi kan väl också anta, att Grynkorv var den vanligaste rätten på skaraborgarnas matbord denna dag. Nytt för i år var att restaurang Kometen i Göteborg, samt restaurangerna La Planch, Långa Raden och Strömmen i Stockholm serverade Grynkorv. Vid kontroll visade sig dessa aktiviteter mycket uppskattade. Årets aktiviteter uppmärksammades inte minst i radio. Både Radio Skaraborg och Lotta Bromé i P4, hade inslag om Grynkorv i sina program.

Sällskapet Grynkorvens Vänner hade sin festliga sammankomst på Stadshotellet i Lidköping, dit ca 100 fantaster hade anmält sig. Tommy Kroon hälsade välkommen och berättade om kvällen innan han lämnade över till kvällens underhållare. Kenneth Holmström bjöd på smäktande toner både före och under maten. Börje Brelid redovisade sin humoristiska förklaring till föreningens uppkomst och ledde några stämningshöjande allsånger. Hotellet hade dukat upp en förnämlig buffé som erbjöd Grynkorv från fyra olika tillverkare. ICA Nära Evaldssons, Lindells Gårdsslakteri, Lugnås Chark samt Vedums Gourmet hade levererat sina stoltheter till bordet. Till detta serverades, som vanligt potatismos med lingon samt kokt potatis med pepparrots- och senapssås. Festdeltagarna njöt i fulla drag, det åts nära 40 kg Grynkorv under kvällen. I samband med att man avnjöt sin Grynkorvsbuffé, fick man tillfälle att rösta fram sin egen favorit. Till bästa Grynkorv valdes alstret från ICA Nära Evaldssons i Åsarp och populäraste tillbehör blev potatismos med lingon. Det traditionella utdelandet av Diplom fanns med även i Lidköping. Nu fick ICA Kvantum Hjertbergs, Hemköp i Lidköping och Vedums Gourmet var sitt. När slamret av besticken avklingat, bjöd kvällens underhållare Börje Brelid på några av sina klassiska gubbar. Fjälstret avslutade med att tacka för en trevlig kväll. Styrelsen representerades av Tommy Kroon, Lisbeth Erikson och Solveig Svantesson.

Grynkorvens Dag firades även i Alboga gamla skola, där skriftställare Rolf Lundin hade samlat ett fyrtiotal Grynkorvsfantaster. De mötteb samma utbud som i Lidköping. Vid röstningen fick man samma segrare som i Lidköping. Ytterligare en festlighet ordnades. Ett gäng i Bitterna, under ledning av Ingvar Lund, firade även de Grynkorvens Dag. Kontakter med dessa båda grupper hölls från Lidköping.

Julen
Genom kontakter och meed god hjälp lyckades vi för första gången förmå saluställen i Stockholm att sälja Grynkorv från Skaraborg. Husmans Deli i Östermalmshallen och ICA Kvantum Globen erbjud hugade spekulanter på delikatesser.

Presskontakter
Tommy Kroon har aktivt bearbetat massmedia vid flera tillfällen under året. Detta har lett till många artiklar i länets tidningar. Vi har även fått utrymme i radio.

Medlemskontakter
Under året har medlemmarna fått sex brev från styrelsen. Ett utbyggt medlemsregister med E-postadresser underlättar och förbilligar kontakterna. Förutom inbjudningar till våra tre huvudaktiviteter, har vi skickat ut en uppföljning efter årsmötet. Inför årsskiftet fick medlemmarna en summering av året samt en uppmaning att betala medlemsavgiften. De fick också tips om att ge bort ett medlemskap som julklapp. Avslutningsvis mejlade vi en julhälsning.

Medlemsjakt
Uppmärksamheten kring alla våra aktiviteter, harv lett till flera medlemmar. I jakten på nya medlemmar, har vi också tipsat om Gåvobevis, Grynkorvogram och Julklapp.