Styrelse

Fjälster ( ordförande )

Tommy Kroon                             tommy.kroon@kunskapstradet.se
Timmermansgatan 19                0705 912455
532 33  Skara

Bokhållare ( kassör )

Stefan Johansson                        kaseberg14@telia.com
Kasebergsvägen 14  Arentorp   0702 317544
534 94  Vara

Skriftställare ( sekreterare )

Solveig Svantesson
Edsvära  Hallebo                         0705 570312
535 93  Kvänum

Skinnatrôtare ( ledamot )

Stig Dahlstrand
Dala Mossgården                        0705 575609
532 96  Skara

Skinnatrôtare ( ledamot )

Lisbeth Erikson
Storgatan 11                                   0706 462376
465 30  Nossebro

Suppleant

Ingrid Pettersson
Skarstad Flåberg 1                        070-2777313
534 95  Vara

Suppleant

Marcus Ohlsson
Ringvägen 42B                              070-6174675
531 73  Källby