Årsmöte 2012

Årsmöte med Kôrvaskoj på Skara Stadshotell 2012-03-25

En solig söndag i mars träffades eliten av Sveriges Grynkorvsentusiaster. Hela 120 personer var vi som samlades vid de runda borden i en fullsatt ”Blå salen”. Buffén var dukad med Grynkorv från Claessons i Falköping, Eriksons i Nossebro, ICA Nära Evaldssons i Åsarp och Vedums Gourmet samt nystekta ”Trôtebulla”. De tillbehör som bjöds var självklarheterna potatismos med lingonsylt samt kokt potatis med pepparrotsås och senapssås.

Under tiden gästerna anlände, bjöd Thomas Landahl på ljuv mingelmusik. Lokalen fylldes och förväntan steg. Glädjande är, att många av de grupper som vi kunde se, är återkommande fantaster. Ett par av gästerna som förgyllde eftermiddagen och sänkte medelåldern, var juniorerna Carl och John Stadig.

Fjälstret hälsade kort välkommen, varefter skriftställare Tommy Kroon presenterade program, buffé och underhållare. Börje Brelid presenterade en sketch, bjöd på en egen sång och startade allsång innan gästerna gavs möjlighet att ta för sig av buffén. Köerna ringlade långa och sorlet var högt, man smakade och bedömde. Den enkät som genomfördes visade att Grynkorvens från Evaldssons var mest populär. Nära hälften av deltagarna hade den som favorit. Bland tillbehören var potatismos det som valdes av flest personer. Även uppstickare som rotmos och rödkål fanns representerat som favoriter.

När slamret av bestick avtog och ersattes av klirret från kaffekoppar blev det ytterligare ett par allsånger ledda av Börje Brelid. Detta varvades med underhållande sång och musik från Thomas Landahl. Klockan två bröt vi taffeln för att gå vidare till Rosers Salonger och årsmötesförhandlingar.

Innan dessa, tog Gillis Hellberg scenen i besittning. Han berättade om föreningens tillkomst och han passade också på att dra några historier. Fjälstret inledde årsmötesförhandlingarna och lämnade raskt över klubban till Rolf Lundin. Som sekreterare valdes Tommy Kroon. Under förhandlingarna kom ett par formfrågor att visa motsättningar i styrelsen. Allt redde så småningom ut sig och efter att samtliga paragrafer gåtts igenom, avslutade Rolf Lundin mötet. Styrelsens sammansättning efter årsmötet är: Fjälster ( ordförande ) Valle Viktorsson, Kvänum, omval Bokhållare ( kassör ) Håkan Persson, Töreboda,  omval Skriftställare ( sekreterare ) Tommy Kroon, Skara, omval Skinnatrôtare ( ledamot ) Rolf Lundin, Ljung, omval Skinnatrôtare ( ledamot ) Heiko Roser, Skara, nyval Suppleant Lisbeth Erikson, Nossebro, omval Suppleant Mikael Olsson, Falköping, omval

Avslutningsvis bjöds vi på en nyskriven fars, ”Skôj på caféet”, som framfördes av Jenny Lundin och Lars-Ove Larsson. Efter föreställnigen slut, vandrade mätta och nyroade Grynkorvsfantaster ut till en strålande vårsol.

Kommande aktiviteter:

18 juni Teaterladan i Larv: Abonnerad föreställning av ”Det kunde varit värre” 1 september, Grynkorvsfestival, Hotell Billingen i Skövde 18 oktober, Grynkorvens Dag, plats ännu ej bestämd.

 

Protokoll  vid ordinarie årsmöte 2012-03-25                                                          på Skara Stadshotell

Innan årsmötet avnjöts en Grynkôrvsbuffé med delikatesser från Claessons Chark, Erikssons Chark, Evaldssons i Åsarp och Vedums Gourmet. Vid måltiden underhöll Börje Brelid och Thomas Landahl.

Innan årsmötesförhandlingarna startade i Rosers Salonger bjöd Gillis Hellberg på ett kåseri om Grynkôrv.

Valle Viktorsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§  1     Rolf Lundin valdes till ordförande för årsmötet.

§  2     Som sekreterare för mötet valdes Tommy Kroon.

§  3     Till justeringsmän och rösträknare valdes Irene och Rune Karlsson

§  4     Kjell Abelsson påpekade att två personer inte fått kallelse till mötet. Eftersom varken brev            ”via postlåda” eller E-post kommit i retur till sekreteraren saknas det förklaring till detta.           Årsmötet förklarades i vederbörlig ordning utlyst.

§  5     Under denna punkt påpekades från Kjell Abelsson att det i stadgarna inte finns någon             punkt  om val av suppleanter. Ej heller framgår det vilka mandattider som gäller.             Därtill föreslogs tillägg om ekonomiska ersättningar till styrelsen. Efter tillägg punkt            9a godkände mötet utskickad dagordning.

§  6     Bokhållare Håkan Persson redogjorde för den ekonomiska ställningen. Vid årets början            fanns det 1 652 kr i kassan. Utgående balans var 46 125 kr. Största delen av kostnaderna,           24 080 kr, var vidarebetalning av kuvertavgifter i samband med Grynkorvens Dag.

§  7     Revisorernas rapport lämnades av Sten Björkblom som föreslog att styrelsen skulle            beviljas ansvarsfrihet.

§  8     Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§  9     Mötet beslutade att medlemsavgiften för kommande år skall fastställas till 112 kr,            dvs det aktuella priset för två kg Grynkorv.

§  9 a  Ett inkommet förslag om ekonomisk ersättning till styrelsen och revisorerna samt ersättning             för resor enligt statlig norm, presenterades. Efter diskussion bestämde mötet genom               omröstning att det inte skall utgå ersättning varken för resor eller styrelsearbete.                           

§ 10    Årsmötet valde Valle Viktorsson som fjälster för ett år ( ordförande ).

§ 11    Som skriftställare ( sekreterare ) valdes Tommy Kroon för ett år.

§ 12    Håkan Persson valdes till bokhållare ( kassör ) för två år.

§ 13    Som skinnatrôtare valdes Rolf Lundin för ett år och Heiko Roser på två år ( ledamöter ).           

§ 14    Som suppleanter omvaldes Mikael Olsson och Lisbeth Eriksson.

§ 15    Som nya revisorer valdes Gunilla Andersson och Ing-Britt Damgren.

§ 16    Till valberedning omvaldes  Helena Svalmark. Nyval av Jan-Olof Gunnarsson             och Solveig Svantesson. Helena är sammankallande.

§ 17    Punkten tecknade av firma hänsköts till styrelsen.

§ 18    Inga motioner hade inkommit

§ 19    Under övriga frågor presenterade Gillis Hellberg en idé om Grynkorvsgolf             på Berga Golfklubb i Falköping. Mötet såg detta som intressant, inte minst som det utlovades                 servering av Grynkorv till även ”icke-golfare”.              Synpunkter framfördes också att dagordningen skulle ses över och kompletteras till              kommande år. Bland annat saknade man punkten ”Verksamhetsberättelse”.             Styrelsen uppmanades också att förbereda förslag till stadgeändringar kommande år.

§ 20     Dagens ordförande tackar för intresse och engagemang och avslutar mötet              samtidigt som han introducerar dagens underhållning ”Skôj på caféet” med Jenny Lundin              och Lars-Ove Larsson

 

              Dag som ovan

 

              Tommy Kroon, skriftställare

 

               Justeras

 

               Irene Karlsson                                                                        Sture Karlsson

 

Verksamhetsberättelse

 

Grynkorvens Vänner – Grynkorvsakademien – avger härmed följande berättelse över verksamheten för 2011.

 

Styrelsens sammansättning:

 

Fjälster                               Valle Viktorsson

Bokhållare                        Håkan Persson

Skriftställare                     Tommy Kroon

Skinnatrôtare                   Bengt Andersson

Skinnatrôtare                   Rolf Lundin

Suppleant                         Lisbet Erikson

Suppleant                         Mikael Olsson

 

Valberedning                   Kjell Abelsson

                                            Mikael Olsson

                                            Helena Svalmark

 

Verksamheten

Föreningen startades den 19 augusti 2005 å fastighetens Grenadjären 4:s

altan i Falköping. Under verksamhetsåret fyllde alltså föreningen sex år.

 

Föreningen har under en tid haft tynande verksamhet. Under 2011 skedde en nystart med ny styrelse och flera nya aktiviteter. Vid årets början var vi ett 20-tal betalande medlemmar. Genom ett offensivt och aktivt bearbetande, har antalet medlemmar ökat kraftigt. Vid det senaste årsskiftet var antalet medlemmar 304 st.

 

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden.

 

Söndag den 27 mars Årsmöte med Kôrvaskôj

Årsmöte hölls på Skara Stadshotell. Innan förhandlingarna avnjöts en Grynkorvsbuffé med delikatesser från Eriksons Chark, Vedums Chark, Perssons i Timmersdala och Lugnås Chark. Där bjöds också på muntrationer av grundarna Börje Brelid och Gillis Hellberg.

Efter måltiden hölls årsmötesförhandlingar i Rosers Salonger. Dessa leddes av Bengt Andersson med Tommy Kroon som sekreterare. I en av de sista punkterna valde årsmötet att utse grundarna Börje Brelid och Gillis Hellberg samt landshövding Lars Bäckström till hedersledamöter.

Efter förhandlingarna var det dags för mera underhållning. Gillis Hellberg bjöd på ett kåseri och därefter var det ”Börje Brelid Show” med Stig Sandberg på gitarr.

 

Hemsidan

Som en direkt följd av nystarten och årsmötet tog Gillis Hellberg hand om hem-

sidan och han har utvecklat den på ett förtjänstfullt sätt. Vid årsskiftet stod räkneverket på närmare 50 000 klick.

 

Aktiviteter i övrigt

 

27 augusti 2011, Grynkorvsfestival.

I samband med Matfestivalen i Skövde har initiativ tagits för att komplettera denna med en Grynkorvsfestival. Blandade idéer från Gillis Hellberg och ”Alingsåsgänget” gav att skriftställaren tog kontakt med källarmästaren på Hotell Billingen.

Det ledde till att den första Grynkorvsfestivalen gick av stapeln. 55 personer deltog och njöt av Grynkorv från Lugnås Chark och Perssons i Timmersdala. Styrelsen representerades av Valle Viktorsson, Mikael Olsson och Tommy Kroon.

 

20 oktober 2011. Grynkorvens Dag

Många produkter och företeelser har under åren fått sin egen dag, så även vår kära Grynkorv. Den tredje torsdagen i oktober infaller denna högtidsdag. I år firades den mer än vanligt. Förutom att det bjöds på smakprover i många matbutiker, serverades det Grynkorv både på restauranger, äldreboenden och i skolor. Vi kan väl också anta, att Grynkorv var den vanligaste maträtten på skaraborgarnas matbord denna dag.

Föreningen Grynkorvens Vänner – Grynkorvsakademien – hade sin festliga sammankomst på Residenset i Mariestad, dit ca 60 fantaster hade anmält sig. Värden – landshövding Lars Bäckström – och hans hustru Ann-Christin tog emot de minglande gästerna i Trädgårdssalongen och hälsade välkommen med många tänkvärda ord om mat och matkultur med betoning på västgötamat. Landshövdingen avslöjade också sin svaghet för just Grynkorv. Gästerna förflyttade sig till Matsalen där det var dukat till fest. Fjälstret Valle Viktorsson berättade om kvällen och lämnade över till Börje Brelid som bjöd på sin humoristiska förklaring till föreningens uppkomst. Som stämningshöjare bjöd Börje upp till allsång.

Sill & Dynamit hade dukat upp en förnämlig buffé som erbjöd fyra olika sorters Grynkorv. ICA Nära-butikerna i Lyrestad, Timmersdala, Mölltorp och Floby hade levererat sina stoltheter till bordet. Till detta serverades potatismos med lingon, kokt potatis med både pepparrot- och senapssås. Festdeltagarna njöt i fulla drag, det åts drygt 20 kg Grynkorv under kvällen. Något som imponerade både på landshövdingen och kocken. I samband med att man avnjöt sin Grynkorvsbuffé, fick man tillfälle att rösta fram sin egen favorit. Till bästa Grynkorv valdes varianten från ICA Nära i Timmersdala och populäraste tillbehör blev potatismos med lingon.

När slamret från besticken avklingat, tog kvällens underhållare Thomas Landahl över. Efter ett par allsånger bjöds vi på visor av Taube, Bellman och Mats Ljung.

I samband med underhållningen serverades kaffe. Fjälstret avslutade med att tacka för en trevlig kväll. Styrelsen representerades av Valle Viktorsson, Tommy Kroon, Rolf Lundin och Lisbeth Erikson.

 

Presskontakter

Bengt Andersson har aktivt bearbetat massmedia vid flera tillfällen under året. Detta har lett till många artiklar i länets tidningar. Vi har också fått utrymme både i radio och TV.

 

Medlemskontakter

Under året har medlemmarna fått sex brev från styrelsen. I några fall med påminnelser. Ett utbyggt medlemsregister med E-postadresser underlättar och förbilligar kontakterna. Förutom inbjudningar till våra tre festligheter, har vi skickar en uppföljning efter årsmötet. Inför årsskiftet fick medlemmarna en summering av året samt en uppmaning att betala medlemsavgiften. De fick också tips om att ge bort medlemskap som Julklapp. Avslutningsvis mejlade vi en julhälsning.

 

Medlemsjakt

I jakten på flera nya medlemmar, har vi använt oss av Gåvobrev, Grynkorvogram och Julklappsmedlemskap.

 

Ekonomisk ställning

Vi infogar även bokhållarens beskrivning i denna berättelse. Vid 2011 års ingång fanns det 1 652 kr på vårt bankkonto, vid årets slut var summan 46 125 kr.  Skillnaden består i ett stort antal inbetalda medlemsavgifter samt pengar från dem som valt att betala kuvertavgiften till årsmötet och Grynkorvens Dag till vårt konto. De sammanlagda intäkterna uppgick till 68 553 kr. Kostnader på 24 080 kr härrör till restaurangfaktura på Grynkorvens Dag samt för porto och tryck. Bokhållaren konstaterar att det känns betydligt tryggare med pengar på banken.

 

 

Skara den 15 mars 2012

 

 

 

Valle Viktorsson                                                          Håkan Persson

fjälster                                                                           bokhållare

 

 

 

Tommy Kroon                                                              Rolf Lundin

skriftställare                                                                                       skinnatrôtare

 

 

 

Bengt Andersson

skinnatrôtare